Aby zobaczyć tutaj obiekt pobierz plug-in wyświetlający animację FLASH
Start
O Nas
Kalendarium
Galeria
Wyszukiwanie
Kontakt
Oferta
Harcerska Grupa Ratowniczo - Medyczna

Kim jesteśmy ?

Harcerska Grupa Ratowniczo – Medyczna „Piaseczno" powstała 20 września 2001 roku rozkazem Komendanta Hufca ZHP Piaseczno. Jesteśmy Harcerskim Klubem Specjalnościowym działającym w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. Zrzeszamy harcerki i harcerzy, wędrowniczki i wędrowników oraz instruktorki i instruktorów zajmujących się ratownictwem i pierwszą pomocą. Podstawą pracy HGR-M jest ciągłe doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz pełnienie stałej służby na polu ratownictwa. Zajmujemy się szerzeniem wiedzy i umiejętności ratowniczych oraz propagowaniem idei niesienia bezinteresownej pomocy. Pełnimy służbę organizując zabezpieczenia medyczne uroczystości miejskich, imprez kulturalnych oraz imprez masowych. Organizujemy również pokazy ratownicze i szkolenia, które mają na celu przekazanie osobom niezajmującym się zawodowo ratownictwem wiedzy i umiejętności potrzebnych do ratowania życia. Organizujemy kursy Pierwszej Pomocy HSR dla środowisk harcerskich oraz kursy Podstaw Pierwszej Pomocy HSR dla harcerzy i osób niezrzeszonych. Posiadamy również własną bardzo szeroką ofertę szkoleniowa, którą staramy się stale rozwijać. Propagujemy idee ratownicze w środowisku lokalnym. Stale podnosimy swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach dotyczących ratownictwa i dziedzin pokrewnych. Bierzemy także udział w różnego rodzaju zawodach i mistrzostwach. Współpracujemy z przedstawicielami służb ratowniczych na terenie naszego działania. Włączamy się w pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dla wszystkich chętnych organizujemy dwa razy w roku rekrutację, podczas której sprawdzamy ich predyspozycje do pracy w naszej Grupie.

Nasze osiągnięcia

Za nasze największe osiągnięcia uważamy zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie w którym wzięło udział ponad 400 osób, podjęcie i rozwijanie współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu Piaseczyńskiego, Państwową Strażą Pożarną oraz firmą Falck operatorem Pogotowia Ratunkowego w Powiecie piaseczyńskim. Podczas powodzi w 2010 roku przepracowaliśmy ponad 100 godzin podczas uszczelniania wałów i monitorując wały na jeziorce i wiśle.

Liczby

- 80 zabezpieczeń medycznych różnego rodzaju imprez rocznie
- 50 kursów i szkoleń o różnej trudności (8h, 16h 24/24h)
- 1500 osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy (zarówno na kursach harcerskich jak i poza ZHP)
- 93 członków Grupy (od momentu założenie ilość osób wahała się od 8-32 )
- 61 różnych miejsc które odwiedziliśmy na obozach, rajdach, kursach
- 0,8 miliona ucisków i 87 tysiące oddechów wykonanych na manekinach podczas ćwiczeń RKO

Plany

Nasze plany to przede wszystkim rozszerzanie programu i zakresu naszych szkoleń,
formalizowanie współpracy z naszymi partnerami i podwyższanie poziomu gotowości operacyjnej naszej Grupy.

Sprzęt i wyposażenie

We wszystkich naszych działaniach potrzebny jest również sprzęt który staramy się ciągle pozyskiwać. W tym momencie dysponujemy: fantomami do nauki PP, deską ortopedyczna Ferno, torbą PP zgodną z R1, kilkoma plecakami ratowniczymi w pełnym wyposażeniem, systemem łączności opartym o radia PMR, sprzętem do prowadzenia szkoleń (tj. flipchart, projektor, makiety i tablice poglądowe). Oprócz sprzętu ratowniczego posiadamy również wyposażenie biwakowe tj. namioty firmy Marabut, sprzęt do gotowania: kuchenki, palniki, butle. Warto wspomnieć, że również o sprzęcie do działań wysokościowych w których się szkolimy a jest to m.in. 10 kompletów uprzęży z osprzętem osobistym i autoasekuracją, liny statyczne i dynamiczne, bloczki zjazdowe, urządzenia do wchodzenia po linach i asekuracji, osprzęt zjazdowy i oczywiści kaski.